Hotel

Za tých niekoľko rokov existencie našej firmy, sme boli dodávateľmi
zariadenia viacerých hotelov.
Napríklad: Hotel Devín (Bratislava), Šport Residence (Donovaly),
Fis (Chopok), Design Hotel Cakov:Makara (Bratislava), Palace Hotel (Semering), Tartuf Hotel (Beladice) a mnohých reštaurácií a kaviarní.

GALÉRIA